Håll rent under bygget

När det byggs alstras det även mycket sopor och skräp vilket till slut inte blir så fint när arbetet är klart. SÅ för att resultatet ska vara attraktivt måste man göra en byggstäd i Eskilstuna. Man måste se över var det är smutsigt, det kan inte vara så att man lämnar allt smuts när man ska lämna nyckeln till kunden utan då måste det vara rent och städat. Jag tycker att alla förtjänar en fin lägenhet så att den måste vara ren och städad och där är vikten av en god städning.